Webshop

Afvalinzameling

U produceert het nodige afval en maakt voor de afvoer hiervan, de nodige kosten. Via BOVAGledenwinkel.nl kunt u gebruik maken van de dienstverlening van REMONDIS. Hiermee kunt u al uw vrijkomende afvalstoffen tegen scherpe tarieven laten ophalen en verwerken.

Om hier gebruik van te maken, doorloopt u samen met REMONDIS een aantal stappen:

1) Inventarisatie:
Wij nemen met u de vrijkomende afvalstoffen uit uw werkplaats door. Wij adviseren volgens de wettelijke eisen voor afvalscheiding en uit economisch perspectief of u mogelijk meer soorten afval gescheiden kunt afvoeren. Hiervoor maken we een offerte op maat!  

2) Uitvoering:
Als u akkoord bent met de offerte, leveren wij de benodigde emballage en containers. U ontvangt uw milieuaccountmap waarin overzichtelijk staat welke afvalstroomnummers aan u zijn toegewezen.

3) Afvalstoffenregistratie:
Met de afvalstroomnummers houden we bij hoeveel afval we bij u ophalen. Dit doen we natuurlijk per afvalstroom. Deze registratie kunt u via onze internetsite opvragen, zodat u altijd over een actueel overzicht van de hoeveelheden afval beschikt.

4) Optimalisatie:
Na verloop van tijd nemen we contact op om mogelijke efficiëntere afvalinzameling aan u voor te stellen. Dit kan het aanpassen van ledigingsfrequenties zijn, maar ook het leveren van een grotere of kleinere container. Wellicht adviseren we u hier de scheiding van een extra afvalstroom, we houden de ontwikkelingen op dit gebied natuurlijk nauwlettend in de gaten!

Waarom voor de dienstverlening van REMONDIS kiezen?

  • Maatwerkadvies, gericht op de automotive
  • Duurzame afvalinzameling
  • Totaalpartner voor afvalmanagement
  • Maximaal rendement uit uw afval en verlaging van uw afvalkosten
  • Zekerheid van naleving actuele wet- en regelgeving
  • Lokaal betrokken en vakkundige medewerkers
  • Transparante dienstverlening