Webshop

Wij ontzorgen ondernemingen van hun volledige afvalproces door het organiseren en monitoren van de afvalstromen. We halen meerwaarde uit de hierbij vrijkomende grondstoffen. Greenwaste levert hiermee een bijdrage aan onze toekomst en schept positieve omstandigheden voor de gemeenschap waarin we actief zijn, maar ook die waarin onze kinderen straks leven. Om de volgende generatie een gezonde, maar ook een welvarende toekomst te kunnen bieden is het noodzakelijk dat onze generatie de verantwoordelijkheid neemt om zorgvuldig met grondstoffen om te gaan. 

Wij nemen het volledige beheer van het afvalproces van u over. Voortaan heeft u 1 aanspreekpunt, 1 factuur en beschikt u over een volledig milieujaarverslag. Ook kan Greenwaste het beheer van een specifieke stroom overnemen door vanuit haar kennis en netwerk de beste oplossing toe te passen.

Voordelen voor u op een rij

√ Onafhankelijk beheer. Greenwaste heeft geen verplichtingen aan of voordelen van  leveranciers.
√ Greenwaste als 1 aanspreekpunt voor alle afvalstromen en aanverwante zaken.
√ Beheer milieumap, inclusief afvalinstructiestickers per afvalstroom.
√ Calamiteitenbeheer 
√ Volledig en sluitend afvalmilieujaarverslag, waardoor in compliance.
 1 factuur per maand. Dit kan ook per locatie of onderdeel.
√ Alle benodigde documenten worden opgeslagen in uw afvalmanagementsysteem “The control tower”.

Meer informatie? Laat hier uw gegevens achter!  


Werkwijze van Greenwaste 

Door middel van een totale afvalscan brengen wij uw afvalproces in beeld om te komen tot een kant-en-klaar plan van aanpak.

Greenwaste werkt aan de hand van 10 stappen, die uiteindelijk zorgen voor volledige ontzorging voor u. Hoe dit in zijn werk gaat, leest u hieronder. 

  1. Selectie, inhuur en contractmanagement van inzamelaar, verwerker en transporteur
  2. Transparant & Onafhankelijk. Greenwaste heeft geen eigen (inzamel)middelen
  3. Uitvoer planning en operatie binnen één organisatie, één aanspreekpunt
  4. Complete afvaladministratie van registratie tot (milieu)rapportage
  5. Actief beheer leveranciers in het kader van compliance
  6. Factuurcontrole en bundeling tot één factuur
  7. Operationeel beheer op de locatie
  8. Dossiervorming en beheer
  9. Marktinfo & Advies
  10. Ontzorgen

Wilt u meer informatie over Greenwaste en dienstverlening? Kijk dan eens op de website www.greenwaste.nl of vraag meer informatie aan via het bovenstaande formulier.