Webshop

Veilige accu-opslag voor fietsbedrijven
 

Veiligheidskasten voor uw bedrijf

 

Lithium-ion fiets accu’s

De energietransitie betekent onder meer een intensivering van het batterijgebruik. Vooral het gebruik van de efficiënte, oplaadbare lithium-ion accu’s heeft een stevige vlucht genomen.

Hoewel lithium-ion energiedragers niet een heel groot risico vormen bij juist gebruik, zijn er weldegelijk risico’s aan verbonden. Zo kan bijvoorbeeld door oververhitting een zogeheten ‘thermal runaway’ ontstaan die leidt tot een felle, lastig te bestrijden brand en het vrijkomen van giftige stoffen. Bij incidenten waarbij dit type energiedrager betrokken raakt, zijn ook risico’s voor de omgeving niet uitgesloten.

Er zijn al meerdere praktijkvoorbeelden van ernstige incidenten in de tweewielerbranche, waarbij een fiets accu de aanstichter was van een felle brand.
 

Circulaire

Vooruitlopend op regelgeving en in afwachting van de totstandkoming van de PGS-37, is door de overheid de ‘Circulaire risicobeheersing lithium-ion energiedragers’ opgesteld. Deze circulaire bevat adviezen om de veiligheid in de omgeving van de toepassingen van de lithium-ion energiedragers te verhogen. Lees meer over de circulaire op Mijn BOVAG via onderstaande link.

Accu opslag

De adviezen uit de circulaire hebben als hoofddoel de omgeving te beschermen. Zo wordt er ook gesproken over de juiste opslag van accu’s binnen uw bedrijf. Het kan zijn dat uw verzekeraar eist dat u accu’s op een juiste en veilige manier opslaat binnen uw bedrijf. De BOVAG Ledenwinkel biedt in een exclusieve samenwerking met meerdere leveranciers verschillende erkende accu opslagkasten voor Lithium-Ion accu’s. Deze opslag kasten voldoen allen aan de circulaire en zijn geaccrediteerd door verzekeraar BOVEMIJ. 

Via onderstaande link kunt u naar de BOVAG Ledenwinkel E-shop om de netto prijzen te zien. De veiligheidskasten staan onder de productgroep veiligheid -> opslag accu.